Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Aksel Lindström-sällskapet

Aksel Lindström-sällskapet bildades i mars 1994 i Ås utanför Östersund, efter att Torsten Jonsson i en artikel i Jämten 1993 skrivit att Aksel var väl värd ett författarsällskap. Ganska snart hade medlemsantalet ökat till cirka 250.

Olika aktiviteter har ordnats, som bussresor i Aksels fotspår, öppna årsmöten med underhållning och föredrag av bland andra Kjell Albin Abrahamsson.

Sällskapet har även deltagit i en mängd andra aktiviteteter, bland annat teaterseminariet Den nordiska sagan 1993  och teaterseminariet i Trondheim 1997. En nyutgivning av Frösötrilogin och Vidundret gjordes 1997 och 1998 på Bäckströms förlag. På bokmässan i Göteborg hade vi en egen monter 2004, när Torstens biografi Aksel och hans tid gavs ut.

Sällskapets teatersektion uppförde Österhus brinner på Storsjöteatern 2000 och 2001. En minnesutställning med Aksels konst visades på Jamtli jubileumsåret 2004. Samma år sattes Berta Magnusson-soarén Debora om Aksels liv på 11 platser upp. Sällskapet har även deltagit på Jämthundens dag i Storåbränna, Littfest i Umeå, bokmässan i Örebro, Sällskapsliv på Skansen och NCK:s kongress på Jamtli. Berit och Torsten Jonsson har dessutom framträtt på många ställen med uppläsning och berättande. Aksels son Ingvar och sonson Johan har rest i Aksels fotspår i USA.

Sällskapet bildas

Samlade i Ås 1994 för att bilda ett Aksel Lindström-sällskapet. Från vänster: Berta Magnusson, Torsten Jonsson, Inga-Maj Granqvist, Leif Dahlberg, Tore Brännlund, Bo Oscarsson, Gunnar Ohlsson, Stefan Johansson.

Bli medlem!

Välkommen som medlem i Aksel Lindström-sällskapet. Ett årsmedlemskap kostar 150 kronor och då ingår årsskriften Aksel. Betala in din årsavgift på bankgiro 601-9475. Lämna även din epostadress och telefonnummer.

Kontakt

Kerstin Ellert (ordförande), Näcksta 276, 830 23 Hackås, tel. 063-77 02 21, epost kerstin.ellert@nacksta.com

Ingvar Lindström (hedersmedlem), Bollmorav. 2, 135 40 Tyresö, tel. 0708-744 564, epost ingvar.lindstrom@hotmail.com

Styrelse

Kerstin Ellert (ordförande), Näcksta 276, 830 23 Hackås, tel. 070-830 00 25, epost kerstin.ellert@nacksta.com

Jörgen Mårtensson (vice ordförande), Strandgatan 11, 831 30 Östersund, tel. 070-830 00 25, epost jorgen.martensson@hotmail.com

Bo Oscarsson (kassör), Regementsgatan 1, 831 41 Östersund, tel. 070-627 61 72, epost bo.oscarsson@telia.com

Tage Levin (sekreterare), Rådhusgatan 59A, 831 37 Östersund, tel. 070-577 45 90, epost tage.levin16@gmail.com

Ingvar Svanborg (ledamot), Anarisvägen 203, 831 72 Östersund, tel. 063-861 23, epost is@innovationz.se

Håkan Larsson (ledamot), Trusta 323, 835 91 Krokom, tel. 070-266 72 62, epost hakan.larsson@centerpartiet.se

Stig Ulvild (ledamot), Strandvägen 3, 835 32 Krokom, tel. 070-332 01 40, epost ulvild@gmail.com

Gun-Brith Andersson (ersättare), Odensalagatan 41A, 831 47 Östersund, tel. 070-3677 16 24, epost gunbrith.andersson@outlook.com

Rune Mats (ersättare), Rensbo 107, 835 92 Krokom, tel. 073-835 50 70, epost rune.mats@bahnhof.se

Johan Lindström (ersättare), Östra Förstadsgatan 17D, 4v, 211 31 Malmö, tel. 0704-91 33 94, epost johan@lindstrom.com