Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Verksamhetsberättelse 2012

Året förflöt som vanligt; inte med något stort evenemang, men med flera mindre, som blev mycket uppskattade och drog ganska stor publik.

Årsmötet hölls den 7 mars. Mötet tilldelade Gunnar Höglund årets hederomnämnande till Aksels minne. Årsmötet avslutades med att Arvid Göransson berättade om Älghundklubben och fonden till Aksel Lindströms minne. De vill arbeta mer mot ungdomar. Och Berit Jonsson avrundade genom att läsa ur en av Aksels böcker, samt det Bertil Mattsson skrivit i första årsboken Aksel om jämthunden. Fika med kanelbullar avslutade årsmötet.

Huvudarrangemangen under året får nog sägas vara studiecirkeln i samarbete med Vuxenskolan. Temat var Frösötrilogin. Före varje sammankomst – sex stycken – anordnades en offentlig föreläsning med olika infallsvinklar på Aksel och Frösötrilogin. Cirkelledare var Anniken Karell Håkansson.

För ett par år sedan hade vi samarbete med Estrad Nord i dess färjeturer på Storsjön. Detta upprepades i somras. Färjan anlöpte flera bryggor, där ensemblen spelade teater, som inspirerats av Aksels skrönor. Dessutom läste Stig Östman historien om hur Hin Håle försökte bli kung av Jämtland. Vår roll bestod av en uställning med bilder och böcker. Vi kunde också ge lite upplysning om Aksel Lindström och göra reklam för vår förening samt ha kontakt med publiken under pausen.

Bland andra saker kan nämnas en sammankomst vid runstenen på Frösön, där Berta Magnusson berättade om sin senaste teaterpjäs och gav en del smakprov på Stain, som hade premiär på Storsjöteatern under hösten. Den 15 oktober berättade Bo Oscarsson om runstenen och bron. Den 29 i samma månad höll professor Henrik Williams ett föredrag om runinskrifter från olika platser och tider med tyngdpunkt på "vår" runsten, som han ansåg hörde de till de mest intressanta.

Aksel Lindström-sällskapet fick också medverka i Jämt-trönderska historiedagarna på Birka i augusti. Temat var där "Språk och dialekter". Bo redogjorde för sitt arbete med sina två böcker om det jämtska språket. En utflykt gjordes till runstenen på Frösön för alla deltagare, inklusive en norsk runolog. En givande diskussion om språket, innehållet och tiden uppstod. Som avslutning på seminariedagarna anordnades en debatt om hur vi ska kunna bevara jamskan, trönderskan och sydsamiskan.

Styrelsen genom Harry Byberg, ordförande