Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Verksamhetsberättelse 2013

Årsmötet 2013 hölls den 13 mars. Mötet tilldelade Stig Östman årets hedersomnämnande. Stig var inte närvarande på årsmötet, så han fick diplomet vid ett senare tillfälle. Efter förhandlingarna underhöll Gunnar Höglund och Anders Hedén med programmet Visor & Vidunder. Anders sjöng visor av Dan Andersson och Gunnar läste ur boken Vidundret. Gunnar och Anders har även rest runt på olika bibliotek i länet med detta program.

Sällskapet har under året utvidgat sitt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har nu förvaringsmöjligheter av material i deras källare. Vi använder SV:s tjänster och lokaler.

Sällskapet har under året haft kontakt med Jamtli, Frösö hembygdsförening och Aspås hembygdsförening om återuppbyggandet av Aksels skrivarkoja. Platsen där den legat vid Näversjön är otillgänglig och tanken är att bygga upp kojan på annan plats. Både Jamtli och Frösö hembygdsförening har tackat nej till att hjälpa till med kojan, men Aspås hembygdsförening är villiga att bygga upp den vid hembygdsgården. De kommer att fortsätta planeringen av uppbyggandet. Rune Mats har gjort en uppmätning av skrivarkojan som man kan använda vid uppbyggandet.

Aksels ”Lundsjöstenen” måste fräschas upp och en skylt måste finnas vid stenen. Byalaget och Lundsjöfonden ordnar med detta.

AKSEL 1 som är slutsåld har tryckts upp i 50 exemplar och finns nu till försäljning igen. Tage Levin har bundit in de 15 första årgångarna av AKSEL åt Sällskapet. Aksels bok Debora har getts ut som ljudbok av Jengel Förlag och finns till försäljning hos förlaget, Sällskapet och i bokhandeln för 120 kronor. Den finns även på Spotify. Boken är inläst av Gunnar Höglund genom Radio Berg.

En folder med gåvobrev har skickats till alla begravningsbyråer i länet om att det finns möjlighet att skänka pengar till Sällskapet när någon avlidit. Gåvobrevet kan även användas för gåvor till Sällskapet när någon fyller år eller gifter sig. Den nya informationsfoldern kan även delas ut som informationsbroschyr om Sällskapet.

Hemsidan har hållits uppdaterad under året och en Facebook-sida finns också för Sällskapet. En sändlista med medlemmarnas e-postadresser har gjorts under året och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan då sprida information snabbt.

Den 7 november berättade medlemmarna Berit och Torsten Jonsson på After Work på Jamtli om Aksels möte i Alaska med jämten Gus Aspen, poet från Dvärsätt.

Den 21 november var det stor Debora-afton på Östersunds bibliotek. Vi presenterade då ljudboken Debora. Delar av Veteranorkesterns folkmusikgrupp spelade och Gunnar Höglund läste ur boken. Vi berättade också om den kommande studiecirkeln om Debora.

Styrelsen genom Kerstin Ellert, ordförande