Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötet 2014 hölls den 19 april. Mötet tilldelade Tage Levin årets hedersomnämnande. Efter förhandlingarna berättade Tage Levin om tjusningen med att binda in böcker och hur det praktiskt går till. Han visade prov på egna alster samt bokbindaren Per Johanssons. Kvällen avslutades med fantastisk sång av sex män ur Rödökören. De sjöng låtar ur Berta Magnussons spel Stain, vilket handlar om mötet mellan hedendom och kristendom. Musiken är skriven av Elisabeth Claesson-Trång och hon deltog också i den vackra sången Dagar.

Sällskapet har under året haft samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi använder SV:s tjänster och lokaler. Byn Lundsjön firade 2014 att det är 80 år sedan minnesstenen ”Lundsjön 300 år” restes 1934. Byn grundades 1634. Aksel har gjort minnesstenen. Under sommaren har stenen rengjorts och texten målats i av Laila Göransdotter. Lundsjöborna inbjöd till firande den 2 augusti i Lundsjön. Bo Oscarsson höll tal vid stenen och en informationstavla har satts upp av Byalaget. Sällskapet var medarrangör.

Studiecirkel om Aksels bok Debora. Tre träffar i januari-mars som leddes av Harry Byberg, Torsten och Berit Jonsson samt Gunnar Höglund med 12 deltagare i snitt. Samarbete med Vuxenskolan. Caroline Olsson höll den 8 oktober ett föredrag på Östersunds bibliotek ”Vikingamotivet i svensk litteratur”. Samarrangemang Sällskapet, Östersunds bibliotek och Vuxenskolan.

Caroline Olsson bor i Paris och har doktorerat vid universitet Sorbonne med avhandlingen ”Vikingatiden och kristnandet i svenska historiska romaner”. Caroline fick också en guidning runt på Frösön vid sitt besök i Östersund.

Studiecirkel om Aksels böcker Kanuk samt Kanuks kvinna. Tre träffar i oktober-november som leddes av Gunnar Höglund, Kerstin Ellert samt Berit Jonsson med elva deltagare i snitt. Samarbete med Vuxenskolan. Sällskapet har skrivit avtal med Föreningsarkivet om inlämnade av material. Material fram till och med årsmötet 2010 är inlämnat.

Tidskriften Parnass nr 1-2014 hade temat Vikingar och i det finns en artikel om Aksel. Aksels Frösötrilogi, boken Vidundret och Debora-skivan har lämnats som gåva till Sätergläntans renoverade inackorderingsrum.

Hemsidan och Facebooksidan har hållits uppdaterade under året.

En sändlista med medlemmarnas e-postadresser finns och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e- postadress om Du inte redan gjort det.

Vi har under året byggt upp en ”bank” med Aksels böcker för utlåning eller köp. De har inköpts från Stig Jönssons antikvariat.

Styrelsen