Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Verksamhetsberättelse 2015

Årsmötet 2015 hölls den 8 mars. Årets hedersomnämnande gick till Laila Göransdotter som rengjort och rödmålat all skrift på Lundsjöstenen. Aksel förfärdigade den efter Frösöstenens modell år 1934, då byn fyllde 300 år. Diplomet delades ut senare vid Sällskapets bussresa till Lundsjön. Berit Jonsson läste ur boken Kanuks kvinna och folkmusiker från Veteranorkestern spelade för oss.

Sällskapet har under året haft samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Bussresa den 16 maj. Vi besökte minnesstenen i Lundsjön, Aspås där vi tittade på dörren till Aksels skrivarlya och hundsläden, Frösön där vi besökte Aksels grav samt Rossbol där vi tittade på intressanta väggmålningar som Aksel målat.

Bokträffar 20 oktober och 17 november om böckerna Santa Lo och Vilddjuret. Träffarna leddes av Ingvar Svanborg och Bo Oscarsson.

Sällskapet deltog den 24 september i ”Kulturattack 65+” i Vuxenskolans monter. Sällskapsliv i Stockholm. Arrangör Sällskapet och DELS. Anders Hedén och Gunnar Höglund uppträdde med programmet ”Visor och vidunder” den 27 september i Stockholm.

Välbesökt föredrag med Kjell Albin Abrahamson den 28 juli i Temperance trädgård. Han pratade om sina norrländska författarfavoriter, bland annat Aksel.

Sällskapet inbjöd i september föreningar med intresse för vikingatiden till ett möte om Vikingadagar 2016 och åren framåt i Jämtland. Flera träffar med projektgruppen hölls under hösten och planeringen är i full gång.

Under året har Sällskapet gått med i Kulturföreningar i samverkan (KFIS) som ordnar ett föredrag varje höst i Östersund. Årets föredrag var med Lena Einhorn den 4 november. Tidskriften Parnass nr 4-2015 hade temat ”Klassiker väcker läslust”. Sällskapet hade en artikel i numret om Aksels Frösötrilogi och runstenen. Vi fick gratisex av tidskriften och har under november delat ut den till svensklärarna i gymnasierna och folkhögskolorna i länet tillsammans med en inbjudan att Sällskapet kan komma till skolorna våren 2017 och prata om Aksel.

Hemsidan och Facebooksidan har hållits uppdaterade under året.

En sändlista med medlemmarnas e-postadresser finns och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e-postadress om Du inte redan gjort det.

Vi har under året byggt upp en ”bank” med Aksels böcker för utlåning eller köp.

Styrelsen