Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Verksamhetsberättelse 2016

Årsmötet 2016 hölls den 2 mars. Årets hedersdiplom gick till långvarige styrelseledamoten Ingvar Svanborg, vilken som tack deklamerade små valda stycken ur Österhus brinner. Bo Oscarsson presenterade ”Aksels lappländska resa” efter en kort sammanfattning av Aksels liv fram till 1949, då romanen Vilddjuret publicerades. Aksels dagboksanteckningar, som Ingvar Lindström överfört digitalt, har med alla sina teckningar och foton, varav de flesta icke publicerats tidigare, nu sammanställts och tryckts i ett 32-sidigt häfte.

Joakim Espell blev årsmötets gäst. Han berättade och visade bilder om föreningen Österhus Vänner. Föreningen har ett långhus på Norderön. Vikingabåten Hrafn som stormen Dagmar skadade rejält, införskaffades från Norge, men båten fungerar nu igen. Föreningen kan erbjuda studiebesök i långhuset till grupper och skolklasser. Sällskapet har fått pengar från Kulturrådet för information till eleverna i gymnasierna och folkhögskolorna i länet. Vi ska berätta om Aksel och om hans böcker om vikingatiden. Projektet pågår fram till sista december 2017. Informationen i skolorna är påbörjad under 2016.

Vi har haft bokträff om Aksel dagbok ”Aksels lappländska resa”.

En Vikingadag ägde rum den 15 maj på Jamtli för att marknadsföra vikingadagarna som kommer att äga rum i Östersund den 25-27 augusti 2017. Föreningen Jämtlands Vikingadagar har bildats av Sällskapet, Österhus vänner, Teaterföreningen Arnljotspelen och Jämtlands historiska fäktsällskap. Övriga som är med i projektet är Mariagillet (S:t Olof leden), Frösö Hembygdsförening, Östersund Stage- fighting och Bäckedals folkhögskola. Vikingautställningen och utställningen om Överhogdalsbonaden visades. Anders Hansson höll föredrag om vikingatiden. Nålbindning, smide, fäktning och stagefighting mm visades utomhus. Varje deltagande förening presenterade sig med ett informationsbord. Hemsida och Facebooksida finns. Planeringen inför 2017 fortsätter.

Vi deltog i hundutställningen i Bringåsen 14-15 maj 2016, som arrangerades för samtliga älghundsraser av Jämtland-Härjedalens Älghundklubb. Den stora majoriteten var jämthundar och jämthunden som egen ras uppmärksammades särskilt eftersom det var 70 år sedan Svenska Kennelklubben beslöt erkänna den. Vi informerade om Aksels insatser samt om vårt sällskap. Boken Aksel Lindström och hans tid såldes bra.

Litteraturdag den 15 oktober på Östersunds bibliotek tillsammans med DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). En heldag med deltagande litterära sällskap från vårt närområde (Aksel Lindström, Gustaf Hedenvind, Helmer Grundström, Hildegard Löfbladh, Äcke Olsson och Bernhard Nordh).

Dessutom deltog lokala författarna Elin Olofsson och Birger Ekerlid som berättade om sina böcker och sitt skrivande.

Hemsidan och Facebooksidan har hållits uppdaterade under året.

En sändlista med medlemmarnas e-postadresser finns och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e-postadress till ordföranden om Du inte redan gjort det.

Sällskapet har under året börjat bygga upp en ”bank” med Aksels böcker för utlåning eller köp samt tryckt uppdaterade informationsfoldrar.

Sällskapet har under året haft samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Styrelsen