Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Verksamhetsberättelse 2020

2020 blev ett annorlunda år med väldigt liten verksamhet pga Corona-epidemin. Sverige stängde ner både under våren och hösten 2020. Vi lyckades dock genomföra både en studiecirkel, en utflykt och ett årsmöte.

På grund av Corona-epidemin så har Sällskapet endast haft tre fysiska styrelsemöten under året (januari, februari och oktober). Styrelsen har under året haft löpande mailkontakt.

Sällskapet hade en studiecirkel om Fröstrilogin med tre träffar den 21, 28 januari och 4 februari. Inledare var Bo Oscarsson, Ingvar Svanborg och Stig Ulvild samt Kerstin Ellert och Harry Byberg.

Samarbete med Kulturföreningar i samverkan (KFIS). Carl-Göran Ekerwald höll föredrag den 30 januari i Wargentiskolans aula. ”Född i Östersund 1923 – en tillbakablick”. Den 96-årige föredragshållaren trollband publiken i 90 minuter med sina berättelser. Det blev en publiksuccé med mer än 300 åhörare. Bo Oscarsson representerade Sällskapet som funktionär.

Medlemsutflykt till Zenith i Rissna söndagen den 14 juni. Trevlig utflykt med få deltagare, men med engagerade Rissnabor. Kerstin Ellert berättade om Sällskapet och om Aksel. Aksels romantiska målning Rissnaflickan såg vi på hedersplatsen i Bygdegården. Tage Levin skrev sedan en romantisk berättelse om målningens förhistoria för både Sundsjökrönikan och kommande tidskriften Aksel.

Ett försenat årsmöte hölls den 15 september på Hotell Clarion. Ett lyckat arrangemang med coronaavstånd. Bra utrymmen för både årsmöte, föredrag och fika. Hyran betalades av Vuxenskolan. Intressant föredrag av bibliotekarien Thomas Drugg om äldre böcker i det Zetterströmska biblioteket som finns på Östersunds Bibliotek. Thomas Drugg fick också årets Akseldiplom för sina insatser att sprida kunskap om Aksel.

Jörgen Mårtensson har under året inventerat vårt innehav av böcker och silversmycken.

Sällskapet har fått i gåva fem ex av DELS bok ”Sverige läser – 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000”.

Bo Oscarsson och Kerstin Ellert skrev två artiklar om Aksel och om Sällskapet i föreningen Gamla Östersunds årsbok 2020.

Styrelsen