Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Verksamhetsberättelse 2021

Hela verksamheten under 2021 har legat lågt på grund av coronasmittan.

Sällskapet har under året haft åtta styrelsemöten fysiskt och digitalt.

Utflykt till Frösön den 28 augusti. Vi tittade på Aksels grav där Stig Ulvild på Aksels hustru Ingeborgs födelsedag den 2 augusti hade rensat och planterat vid graven så att den såg prydlig ut. Vi såg Pilgrimsutställningen på planscher i Sockenstugan och for sedan vidare till Arnljotlägden. Där gav Arnjotskådespelaren Jörgen Mårtensson en kortversion av Arnljot på scenen där han också visade var Stig Ulvild en gång kastades utför branten. Vi tittade också utifrån på Aksels bostad i Stocke.

Ett försenat årsmöte 2020 på grund av coronasmittan hölls den 12 oktober. Årets hedersdiplom tilldelades Robin Lindqvist. Robin har under många år spridit kunskap om Aksel i Rissnabygden. Han värnar om Aksels minne genom bevarandet av målningen "Rissnaflickan" i Bygdegården Zenit och berättelser om Aksels möten med människor i Rissnabygden. Han kunde dock inte deltaga, så han får diplomet vid ett senare tillfälle. Harry Byberg utsågs till hedersledamot av Sällskapet. Carina Strömberg informerade om Bernhard Nordh Sällskapet. Bo Oscarsson berättade om Aksels tragiska ungdomsromans med Vivi Svensson från Rissna och hans äventyrliga guldgrävarliv. Bo O och Stig Ulvild framförde en dialog ur Aksel. Aksels barnbarnsbarn Axel Lindström visade filmsnutt med Aksel och hans hundspann. Ingvar Lindström visade Aksel-teckningar och överlämnade tidningsurklipp till sällskapet. Stig Ulvild överlämnade en dvd med Soarén Sjung Debora till sällskapet. Vi hälsade Gun-Brith Andersson välkommen som ny ersättare i styrelsen.

Medlemsmöte tisdagen den 26 oktober kl 1800 på Jägargården med Sven Eriksson, Lundsjön, som berättade om författaren och äventyraren Harry Macfie.

Sällskapet har fått flera Akselböcker från Oloph Hanssons dödsbo.

Anna Nylander har skänkt en kolteckning som Aksel gjort av hennes morfar Elias Persson samt en dagbok/klippbok från en resa till Island 1955 som hennes morfar gjorde med Aksel.

Sällskapet säljer Akselsmycket som brosch och cd-boken Debora inläst av Gunnar Höglund.

Hemsidan och Facebook-sidan har hållits uppdaterade.

Sändlistor med medlemmarnas e-postadresser och sms-telefonnr finns och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e-postadress till ordföranden om Du inte redan gjort det.

Sällskapet har under året fortsatt bygga upp en boksamling med Aksels böcker. Böcker finns för utlåning och försäljning. Böckerna finns hos Vuxenskolan.

Sällskapet har fortsatt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Styrelsen

Styrelsen