Aksel Lindström-sällskapets logotyp
Aksel med hundar och i sin skrivstuga

Verksamhetsberättelse 2022

Sällskapet har under året haft 10 styrelsemöten.

Januari: Sällskapet svarade på en enkät utskickad av De Litterära Sällskapen i Sverige (DELS) för att kartlägga verksamheten hos alla medlemsföreningar runt om i Sverige. Vi gav positiva svar på de flesta av frågorna. Vi stödde även DELS:s förslag om att anordna kurser för föreningarnas hantering av sociala media och websidor.

24 mars: årsmöte 2022 på Jägargården i Östersund. Hedersdiplom skulle ha utdelats till Olle Andersson från Mjösjö, men han kunde inte närvara.

Möten:

24 april: Bernhard Nordh-sällskapet berättade på ett medlemsmöte om Bernhard Nordh. Föreläsare var Carina Strömberg och Mårten Larsson. Mötesdeltagarna fick kaffe med smörgåstårta gratis.

12 maj. Helmer Grundström-sällskapet berättade om Helmer Grundström. Föreläsare var Fredrik Jonsson. Mötesdeltagarna fick kaffe med tårta gratis.

20 augusti: Akseldagen i Aspås. Bo Oscarsson deltog. Information i kyrkan och kaffe i hembygdsgården Holgers. En regnig dag.

12 oktober. Aspås evenemang om jämthunden. Samling vid Nutte-torpet. Därefter fika på Holgers. Rune Mats berättade om jämthunden. Bo Oscarsson berättade om Aksel. Två jämthundar visades upp.

Årsskriften Aksel nr 19 skickades ut till medlemmarna den 19 maj.

Informationsarbete:

Presentation av ALS vid Lits hembygdsförenings hemvändarvecka i Lit tisdag 19 juli. Kerstin Ellert, Stig Ulvild och Tage Levin deltog. Vi sålde även Aksel-böcker.

28 september: Kerstin Ellert, Jörgen Mårtensson och Bo Oscarsson deltog i Föreningsarkivets 40-årsjubileumsfest.

14 oktober: Kulturarvskonferensen ”Samling kring lägerelden” på Jamtli. Kerstin Ellert deltog.

26 november: Vid bokmässan Bodil på Östersunds bibliotek deltog för Sällskapet Tage Levin, Ingvar Svanborg och Kerstin Ellert. Jörgen Mårtensson och Tage Levin fraktade dit materialet till vårt informationsbord. Irja Esshagen har skänkt Akselböcker till Sällskapet.

Under året trycktes en ny informationsfolder upp på DAUS tryckeri, Sällskapet säljer Akselsmycket som brosch och halsband samt cd-boken Debora inläst av Gunnar Höglund.

Hemsidan och Facebooksidan har hållits uppdaterade.

Sändlistor med medlemmarnas e-postadresser och sms-telefonnr finns och används för att skicka kallelser och påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e-postadress till ordföranden om Du inte redan gjort det.

Sällskapet har under året fortsatt bygga upp en boksamling med Aksels böcker. Böcker finns för utlåning och försäljning. Böckerna finns hos Vuxenskolan i Östersund.

Sällskapet har fortsatt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

/Styrelsen

Styrelsen