Årsmöte 2018

Aksel Lindström-sällskapet har årsmöte onsdag 21 mars på Östersunds bibliotek.

Mötet inleds 19.00. Men kom gärna tidigare och ficka i caféet på biblioteket före. Efter årsmötet berättar Bo Oscarsson om ”Aksel och jamskan”. Stig Ulvid läser ur Sjung Debora och Aspås Hembygsförening berättar om uppförandet av Aksels skrivarkoja.

Årsmöte Aksel Lindström (PDF)

 

Föredrag av Caroline Olsson

Caroline Olsson håller föredrag lördag 26 och söndag 27 augusti under Jämtlands Vikingadagar.

Caroline Olsson har bott mycket med sina föräldrar utomlands och flyttade till Frankrike 1994. Hon har sedan tonåren varit intresserad av historia, litteratur, fornnordisk mytologi och de isländska sagorna. Hennes första uppsatser under
studieåren behandlade ”Kvinnan i de isländska sagorna” och ”Svensken i de isländska sagorna”. Hennes doktorsavhandling lades fram 1913 vid universitetet i Sorbonne i Paris: ”Vikingatiden och kristnandet i svenska historiska romaner”. Avhandlingen hade stort fokus på Aksel Lindströms ”Frösötrilogi”.

Förutom undervisning vid Sorbonne och universitetet i Strasbourg har Caroline Olsson arbetat flera år vid Nordiska biblioteket i Paris. Hösten 2014 kom hon till Östersund och höll ett föredrag med rubriken ”Vikingamotivet i svensk litteratur”. Östersunds bibliotek var fullsatt!

Sedan hösten 2016 innehar Caroline Olsson en tjänst som universitetslektor vid ett av staden Lyons tre universitet. Nu är hon inbjuden att på Jämtlands Vikingadagar 26 augusti 14.00-14.45 och 27 augusti tala om ”Aksel Lindströms Frösötrilogi” och ”Vikingar i populärkultur”. Platsen är Renzhogsalen på Jamtli i Östersund. Själva vikingalägret och alla aktiviteterna tilldrar sig i Arkivparken alldeles intill.

 

Hösten 2017

Till medlemmarna i Aksel Lindström Sällskapet

Här kommer information om vad som händer under hösten 2017.

Vikingadagar i Arkivparken, på Jamtli och Yrancampingen den 25-27 augusti 2017 i Östersund.
Aksel Lindström Sällskapet är en av medlemsföreningarna i Jämtlands Vikingadagar och är därför medarrangör. Vi är även en av de drivande föreningarna för genomförandet av vikingadagarna. Tanken är att detta ska bli ett årligen återkommande evenemang.

Kom och besök ett riktigt vikingaläger, se ett vikingaskepp, träffa vikingar i vardag och i strid och pröva på historiska sporter som pil och båge, svärd, glima och lugga björn. Lyssna på vikingamusik, se på teater, beskåda vikingaskatter, lyssna på föreläsningar, upplev reenactment och traditionellt hantverk som smide och nålbindning. Smaka på vikingatidens mat och dryck och gå på kvällens fest med underhållning och mjöd. Vid eldarna berättas historier och legender både från den lokala vikingahistorien och från andra delar av landet. Vikingasagor för barn.

Behöver du boende finns det camping, flera hotell och vandrarhem mycket nära området.

Entré 100 kronor, barn och skolungdomar 50 kronor. Sedan tillkommer köp av kuponger för olika aktiviteter.

Vi behöver hjälp av många ideella krafter för ALS deltagande under vikingadagarna. Vill Du vara med och hjälpa till? ALS ska ha försäljningsbord, kolla biljetter till våra teaterspel och våra föredrag med bla Caroline Olsson.

Invigning av Aksels skrivarkoja söndagen den 8 oktober kl. 13.00.
Kojan har byggts upp efter originalkojan vid hembygdsgården Hol- gers i Aspås. Originalet stod vid Näversjön. Invigningstal hålls av Bo Oscarsson.

Vi fortsätter under hösten 2017 med bokträffar om Aksels böcker.
Tre träffar tisdagarna den 10 och 24 oktober samt 7 november kl 13.30-16.00. Vuxenskolan, Litsvägen 31A, ingång från gaveln. Bokcirkeln ordnas tillsammans med Vuxenskolan. Vi kommer att läsa Aksels första bok Grå grannar från 1946 och Rövaren från 1959.

Anmälan till Vuxenskolan tel: 063-123400 eller e-post: ostersund@sv.se senast 29 september. Kostnad för tre träffar 150 kronor inklusive fika.

Grå grannar är en självbiografisk dokumentärskildring och Rövaren handlar om vår ”hjälte” Arnljot och kung Olav.

Information till elever i Jämtlands skolor.
Sällskapet har fått pengar från Kulturrådet till ett läsprojekt för att sprida kunskap om Aksels böcker i skolorna. Lämplig ålder är högstadier, gymnasier och folkhögskolor. Projektet är slut sista december 2017. Innan dess ska vi ha varit ut till så många skolor som möjligt där det finns intresse att få eleverna att läsa Aksel Lindström. Känner Du till någon skola som vill ha besök så be dem kontakta Ingvar Svanborg som håller i informationerna. Tel: 070-512 27 06 eller e-post: is@innovationz.se.

Den 1 juli stryker vi alla tidigare medlemmar som inte betalat avgiften för 2017 från medlemsförteckningen. Om Du inte får våra utskick på mailen, meddela Din e-post-adress till kerstin.ellert@nacksta.com så får Du aktuell information snabbt.

 

Vikingadagar 25-27 augusti

Vikingadagar i Arkivparken, på Jamtli och Yrancampingen den 25-27 augusti 2017 i Östersund

Aksel Lindström Sällskapet är en av medlemsföreningarna i Jämtlands Vikingadager och är därför medarrangör. Vi är även en av de drivande föreningarna för genomgörandet av vikingadagarna. Tanken är att detta ska bli ett årligen återkommande evenemang.

Kom och besök ett riktigt vikingaläger, se ett vikingaskepp, träffa vikingar i vardag och i strid och pröva på historiska sporter som pil och båge, svärd, glima och lugga björn. Lyssna på vikingamusik, se på teater, upplev reenactment och traditionellt hantverk & smide. Smaka på vikingatidens mat och dryck och gå på kvällens fest med underhållning och mjöd. Beskåda vikingaskatter och lyssna på föreläsningar. Vid eldarna berättas historier och legender både från den lokala vikingahistorien och från andra delar av landet. Vikingasagor för barn. Behöver du boende finns det camping, flera hotell och vandrarhem mycket nära området.

Entré 100 kronor, barn och skolungdomar 50 kronor. Köp av kuponger för olika aktiviteter tillkomer.

Vi behöver hjälp av många ideella krafter för ALS deltagande under vikingadagarna. Vill Du vara med och hjälpa till? ALS ska ha försäljningsbord, kolla biljetter till våra teaterspel och våra föredrag med Caroline Olsson med mera.

Vi kallar till ett informationsmöte för Dig som vill vara med torsdagen den 29 juni kl 18.00 på Vuxenskolan, Litsvägen 22 i Östersund. Vi informerar då också om möjligheten att låna vikingakläder.

 

Protokoll från årsmötet

§1 Mötets öppnade
Årsmötet öppnades av ordförande Kerstin Ellert

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kerstin Ellert och sekreterare Ingvar Svanborg

§3 Val av två justerare tillika rösträknare
Valdes Berit Jonsson och Åke Nordenberg

§4 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst

§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes

§7 Fastställande av balansräkning för det gångna verksamhetsåret
Fastställdes

§8 Revisorernas berättelse
Berättelsen fördrogs och godkändes

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§10 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Föredrogs och godkändes

§11 Val av ordförande för ett år
Till ordförande valdes Kerstin Ellert

§12 Val av styrelseledamöter för två år
Till ledamöter för två år valdes Anniken Karell Håkansson, Stig Ulvild och Ingvar Svanborg

§13 Val av styrelsesuppleanter för ett år
Till suppleanter valdes Rune Mats, Johan Lindström och Lennart Mörtsell

§14 Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
Till revisorer valdes Åke Nordenberg och Rolf Östlund samt suppleant Sören Svedberg.

§15 Val av valberedning
Till valberedning valdes Tore Brännlund och Tage Levin

§16 Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
Årsavgiften fasställdes oförändrad till 150 kr

§17 Behandling av förslag från styrelsen
Ny logga (Aksels ritade smycke) visades och fastställdes.

§18 Behandling av motioner
Inga motioner fanns att behandla

§19 Avslutning
I samband med mötets avslutande överlämnade ordföranden årets hedersdiplom till Torbjörn Aronsson för hans fina artiklar om Aksel Lindström i Länstidningen.

Ingvar Svanborg, sekreterare
Kerstin Ellert, ordförande
Berit Jonsson, justerare
Åke Nordenberg, justerare

Ladda ned årsmötesprotokollet som PDF.

 

Verksamhetsberättelse för 2016

Årsmötet 2016 hölls den 2 mars. Årets hedersdiplom gick till långvarige styrelseledamoten Ingvar Svanborg, vilken som tack deklamerade små valda stycken ur Österhus brinner. Bo Oscarsson presenterade ”Aksels lappländska resa” efter en kort sammanfattning av Aksels liv fram till 1949, då romanen Vilddjuret publicerades. Aksels dagboksanteckningar, som Ingvar Lindström överfört digitalt, har med alla sina teckningar och foton, varav de flesta icke publicerats tidigare, nu sammanställts och tryckts i ett 32-sidigt häfte.

Joakim Espell blev årsmötets gäst. Han berättade och visade bilder om föreningen Österhus Vänner. Föreningen har ett långhus på Norderön. Vikingabåten Hrafn som stormen Dagmar skadade rejält, införskaffades från Norge, men båten fungerar nu igen. Föreningen kan erbjuda studiebesök i långhuset till grupper och skolklasser.

Sällskapet har fått pengar från Kulturrådet för information till eleverna i gymnasierna och folkhögskolorna i länet. Vi ska berätta om Aksel och om hans böcker om vikingatiden. Projektet pågår fram till sista december 2017. Informationen i skolorna är påbörjad under 2016.

Vi har haft bokträff om Aksel dagbok ”Aksels lappländska resa”.

En Vikingadag ägde rum den 15 maj på Jamtli för att marknadsföra vikingadagarna som kommer att äga rum i Östersund den 25-27 augusti 2017. Föreningen Jämtlands Vikingadagar har bildats av Sällskapet, Österhus vänner, Teaterföreningen Arnljotspelen och Jämtlands historiska fäktsällskap. Övriga som är med i projektet är Mariagillet (S:t Olof leden), Frösö Hembygdsförening, Östersund Stage- fighting och Bäckedals folkhögskola. Vikingautställningen och utställningen om Överhogdalsbonaden visades. Anders Hansson höll föredrag om vikingatiden. Nålbindning, smide, fäktning och stagefighting mm visades utomhus. Varje deltagande förening presenterade sig med ett informationsbord. Hemsida och Facebooksida finns. Planeringen inför 2017 fortsätter.

Vi deltog i hundutställningen i Bringåsen 14-15 maj 2016, som arrangerades för samtliga älghundsraser av Jämtland-Härjedalens Älghundklubb. Den stora majoriteten var jämthundar och jämthunden som egen ras uppmärksammades särskilt eftersom det var 70 år sedan Svenska Kennelklubben beslöt erkänna den. Vi informerade om Aksels insatser samt om vårt sällskap. Boken Aksel Lindström och hans tid såldes bra.

Litteraturdag den 15 oktober på Östersunds bibliotek tillsammans med DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). En heldag med deltagande litterära sällskap från vårt närområde (Aksel Lindström, Gustaf Hedenvind, Helmer Grundström, Hildegard Löfbladh, Äcke Olsson och Bernhard Nordh).
Dessutom deltog lokala författarna Elin Olofsson och Birger Ekerlid som berättade om sina böcker och sitt skrivande.

Hemsidan och Facebooksidan har hållits uppdaterade under året.

En sändlista med medlemmarnas e-postadresser finns och används för att skicka påminnelser om det händer något intressant runt Aksel. Vi kan därför sprida information snabbt. Anmäl Din e-postadress till ordföranden om Du inte redan gjort det.

Sällskapet har under året börjat bygga upp en ”bank” med Aksels böcker för utlåning eller köp samt tryckt uppdaterade informationsfoldrar.

Sällskapet har under året haft samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Styrelsen

 

Styrelsen har beslutat att ta fram en ny logga för Sällskapet. Vi utlyser härmed en tävling om den nya loggan. Skicka in Ditt bidrag till Kerstin Ellert senast den 5 mars.

Mail: kerstin.ellert@nacksta.com Brev: Näcksta 276, 830 23 Hackås.

Det vinnande bidraget presenteras på årsmötet den 15 mars 2017.

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2017

Ordförande: Kerstin Ellert 1 år, omval.

Ordinarie: Anniken Karell Håkansson, Stig Ulvild, Ingvar Svanborg samtliga 2 år, omval.

Suppleanter: Rune Mats, Johan Lindström 1 år, omval. Lennart Mörtsell, 1 år, nyval.

Revisorer: Åke Nordenberg och Rolf Östlund 1 år, omval.

Revisorssuppleant: Sören Svedberg 1 år, omval.

 

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte med Aksel Lindström Sällskapet 2016

Kallelse till årsmöte med Aksel Lindström Sällskapet 2017 Östersunds bibliotek onsdagen den 15 mars kl 18.00 med sedvanliga förhandlingar.

Kom gärna tidigare och fika i caféet på biblioteket före mötet. Kerstin Henriksson, domare av jämthundar och ordf. i Jämtland-Härjedalens kennelklubb, kommer att berätta för oss om ”Domarens syn på Jämthunden”.

Ladda ned kallelsen och verksamhetsberättelsen här.

 

aventyrsagor

Aksel Lindström Sällskapet deltar i ”Äventyr, sagor och livsöden i Norrlands inland från vikingatid till nutid” på Östersunds bibliotek lördag 15 oktober 11.00-16.00. Stig Ulvild framför Mässingsdosa, en skröna av Aksel. Fri entré.

För mer information och tider, se PDF här.